Każdego roku w Polsce do obrotu wprowadzonych zostaje około 500 miliardów do 1 biliona foliowych torebek. Następnie po zużyciu lądują na wysypiska oraz trafiają do mórz i oceanów. Czy wiesz, że 50 tysięcy ton tworzyw sztucznych może zabić ponad milion morskich ptaków i sto tysięcy morskich ssaków? Zwierzęta morskie mylą je z pokarmem. A plastikowe torby wyrzucone w środowisku naturalnym stają się pułapką dla wielu zwierząt, która może zranić, otruć, uwięzić czy udusić.

Ale to nie koniec, bo foliowe opakowania są groźne nie tylko dla zwierząt. Wpadają do rzek, wodociągów czy akwenów wodnych, a wówczas blokują ich odpływ i mogą doprowadzić do powodzi.

Przeprowadzone badania pokazują, że na jednego Polaka przypada średnio około 490 foliowych reklamówek rocznie, natomiast Duńczyk i Fin zużywa ich jedynie 4 SZTUKI w ciągu roku.

Zmieniajmy nasze nawyki, gdyż mamy tylko jeden dom - Ziemię.

 

Ile śmieci produkuje statystyczny Polak?

 

Z raportu opracowanego przez Ministerstwo Środowiska wynika, że przeciętny Polak w ciągu roku generuje około 315 kg śmieci. Według przepisów Unijnych w 2020 roku nasz kraj musi zwiększyć do 50% recykling papieru, metali, szkła i tworzyw sztucznych.

Mimo iż w rankingach Unii Europejskiej znajdujemy się poniżej średniej, to powinniśmy zastanowić się nad sposobami ograniczania i redukcji ilości odpadów! Jednym z prostych sposobów jest nauczenie się myślenia o pustym opakowaniu w kategoriach wartościowego surowca, który można wykorzystać ponownie.

Ponadto Główny Urząd Statystyczny apeluje, że liczba produkowanych przez nas śmieci drastycznie wzrasta!

Pomyśl! Jeśli nie zrobimy czegoś w tej sprawie i nadal będziemy produkować ogromne ilości śmieci, to kolejne pokolenia w nich utoną! Dosłownie.

I to nie jest wizja z filmu katastroficznego, lecz bardzo prawdopodobny scenariusz, który może się spełnić już za kilkanaście lat.